среда, 25 мая 2016 г.

Budowa sztachetki PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie zada zezwolenia na budowę ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Projekotwanie plot PVC na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu do starostwa powiatowego prócz wyjątkowych wypadków.

Sztachetki PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie przewyższające poziomu 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma graniczącymi działkami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia balaski plastikowe na plot i bramę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia powinno określać formę ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego instalacji a także proponowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy doczepić oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych i jeżeli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasami do stawiania ploty z plastyku na plot i furtę ze sztachet zadane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak zamierzane balaski plastikowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet jest nieprawidłowe z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji gdy planowane ploty z Winylu na plot i bramkę ze sztachetprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez dwa lata. Brak przystąpienia do prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий